HAIXU

Zhengzhou Haixu Abrasives Co. , Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ตั้งอยู่ในเมือง Xingyang มณฑลเหอหนานประเทศจีน พวกเขาเป็นเจ้าของประสบการณ์ 20 ปีในฐานะผู้จัดจำหน่ายอลูมินาสีขาวในการผลิตและจำหน่าย Zhengzhou Haixu Abrasives Co. , Ltd ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7500 ตารางกิโลเมตรเป็นเจ้าของการผลิตการบัญชีการจัดซื้อการนำเข้าการส่งออกบริการหลังการขายโลจิสติกส์แผนกควบคุมคุณภาพพร้อมอุปกรณ์ทดสอบทุกชนิดรวมถึง Omec ตะแกรงตบและกล้องจุลทรรศน์ เจ้าหน้าที่ทุกคนจาก Haixu abrasives หวังว่าจะร่วมมือกับคุณด้วยความจริงใจและในที่สุดก็ได้รับสถานการณ์ที่ชนะ

Scroll to Top