HAIXU

Zhengzhou Haixu Abrasive Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

กรกฎาคม 2542
2002

ก่อตั้ง Yixing Haiyu Refractories Co. , Ltd.

ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001: 2000

2004
2009

จัดตั้งทีมการค้าต่างประเทศและเริ่มขยายธุรกิจ

เหอหนาน SICHENG ABRASIVES TECH CO. , LTD. ก่อตั้งขึ้น

2010
Scroll to Top